Parc de la Torre d’en Dolça

La Raval de la Mar, 43480 Vila-seca, Tarragona, España
Localització: La Raval de la Mar, 43480 Vila-seca, Tarragona, España
Client: Ajuntament de Vila-seca
Superfície: 360.000 m²
Pressupost: 3.05M €
Estat: Finalitzat
Equip:

Arteks Arquitectura

Fotografia: Pedro Pegenaute