Avís Legal

  1. Informació general

Aquestes condicions (d’ara endavant, “condicions d’ús”) regulen l’ús permès de la pàgina amb URL www.altura.ad que ALTURA.SL (d’ara endavant també descrit com a “Altura”) posa a disposició dels usuaris d’Internet (d’ara endavant , “els usuaris”).

Es posa a disposició dels usuaris els següents mitjans per enviar les seves peticions, qüestions i queixes:

Adreça postal: C. Valira 2, 1-2, AD500 Andorra la Vella, Andorra

Adreça de correu electrònic: hola@altura.ad

Telèfon d’atenció al client: +376 805205

NRT:

Dades registrals de ALTURA.SL (indicar).

  1. Acceptació de les condiciones d’ús

Aquestes condicions d’ús regulen l’accés i la utilització del lloc web www.altura.ad que ALTURA.SL posa gratuïtament a disposició dels usuaris. L’accés a aquest lloc implica l’acceptació sense reserves de les condicions d’ús.

  1. Propietat intel·lectual i industrial

3.1 Els drets de propietat intel·lectual del lloc web www.altura.ad, el seu codi font, el disseny, les fotografies, els textos, l’estructura de navegació, les bases de dades i els diferents elements que s’hi contenen, són titularitat de ALTURA.SL, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

3.2 ALTURA.SL és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada ALTURA.SL, i el seu ús queda prohibit tret que hi hagi una autorització expressa signada per ALTURA.SL.

3.3 La utilització no autoritzada de la informació continguda al web i la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de ALTURA.SL, donen lloc a les responsabilitats legalment establertes.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que efectuï del web. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ALTURA.SL ofereix a través del web. En aquest sentit, amb caràcter enunciatiu, però no limitador, l’usuari es compromet a (i) no utilitzar les imatges per a un mal ús; (ii) no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (iii) no provocar danys als sistemes físics i lògics de ALTURA.SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, i (iv) no introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar qualsevol tipus de dany.

  1. Continguts compartits pels usuaris

Part del material mostrat al web pot remetre a contingut allotjat en altres llocs d’Internet (com ara Facebook, Instagram, Linkedin, etc.) sobre els quals ALTURA.SL no assumeix cap responsabilitat en qüestió de drets. En cas d’irregularitats, la responsabilitat recau en l’usuari que hagi pujat aquest contingut. L’usuari ha de llegir i acceptar les condicions legals d’ús i de propietat intel·lectual de cadascun dels llocs externs a ALTURA.SL.

En qualsevol cas, en connectar amb altres pàgines i llocs d’Internet (com ara Facebook, Instagram, Linkedin, etc. o altres xarxes socials anàlogues), l’usuari reconeix que accepta l’ús de la informació que aquestes xarxes socials fan de les seves dades i de la informació que s’hi allotja, i manté ALTURA.SL indemne en cas que aquestes pàgines web facin un ús inadequat de la seva informació personal.

Les imatges i els vídeos de la galeria de ALTURA.SL són propietat dels seus respectius autors. ALTURA.SL declina tota responsabilitat pels danys a tercers que es puguin derivar de la lectura i/o visualització dels continguts compartits, i de la utilització que s’hi doni. ALTURA.SL s’eximeix de tota responsabilitat en relació amb la legalitat dels continguts compartits i en aquest aspecte no comprova ni revisa aquests continguts com a pas previ al fet que els usuaris els comparteixin amb altres usuaris d’Internet a través de les xarxes socials comunament utilitzades. L’usuari que ha pujat els continguts a la xarxa és l’únic responsable de la legalitat d’aquests continguts.

  1. Usos permesos

S’autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del web únicament i exclusivament si concorren les condicions següents:

5.1. Que sigui compatible amb els fins del web.

5.2. Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

5.3. Que cap dels continguts relacionats al web siguin modificats de cap manera.

5.4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible al web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta d’imatges que l’acompanyen.

  1. Modificacions al web i les condicions d’ús

ALTURA.SL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web, de la seva configuració i presentació i de les condicions d’accés. Així mateix, ALTURA.SL es reserva el dret d’actualitzar aquestes condicions d’ús sense previ avís als usuaris, que són els únics responsables de la seva consulta com a pas previ a accedir al web.

  1. Limitació de responsabilitat

7.1 ALTURA.SL no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. ALTURA.SL ha de portar a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui notícia dels errors, les desconnexions o la falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques que vagin encaminades a resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

7.2 Tant l’accés al web com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació que s’hi conté són d’exclusiva responsabilitat de qui els realitza. ALTURA.SL no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar d’aquest accés o ús. ALTURA.SL no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic dels usuaris (maquinari i programari) o als fitxers o documents que hi estan emmagatzemats, com a conseqüència de:

(i) la presència d’un virus a l’ordinador dels usuaris que sigui utilitzat per a la connexió amb els serveis i els continguts del web,

(ii) un mal funcionament del navegador o

(iii) l’ús de versions no actualitzades del navegador.

7.3 ALTURA.SL no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del web, sempre que siguin aliens al web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers dels usuaris, excepte qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats als usuaris per aquest motiu.

  1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions d’ús estan sotmeses a les lleis andorranes i qualsevol controvèrsia s’ha de dirimir als jutjats de la ciutat d’Andorra la Vella.