Habitatge a Arseguel

Arsèguel, Lleida
Localització: Arsèguel, Lleida
Programa: Habitatge
Client: Privat
Superfície: 300 m²
Pressupost: 300.000 €
Estat: Finalitzat
Equip:

Arteks Arquitectura

Fotografia: Arteks