Concurs de la Nova Seu de Andorratelecom

Andorra la Vella
Localització: Andorra la Vella
Programa: Seu AndorraTelecom
Client: AndorraTelecom
Superfície: 900,7 m²
Pressupost: 23 M €
Estat: Segon Premi - Concurs
Equip:

Altura arquitectes

La planta de la parcel·la té una forma trapezoïdal amb l’edifici a preservar en la seva part central. Ocupant la tota­litat de la parcel·la trapezoïdal amb el programa més públic, es proposa un sòcol de plan­ta baixa i primera en relació amb l’espai urbà.

Donat que en les plantes superiors es permet volar l’edifici sense limitacions, a partir de planta terce­ra, l’edifici vola generant una planta rectangular eficient i així s’evita construir a sobre de l’edifici existent.

Aquest buit central l’ocupa un atri vegetal amb les circulacions que organitza l’espai d’oficines al seu voltant. Es tracta d’un pulmó verd enmig de l’espai de treball i alhora al centre del nucli urbà.

Es proposa utilitzar el coure en façana per la his­tòria que aquest material ha tingut en el món de la comunicació. Aquest material amb l’aparició de la fibra, ha quedat substituït per altres materials i tecnologies, per tant proposem utilitzar coure 100% reciclat tornant-li a donar una vida útil i així contribuir a reduir les emissions de CO2.