Habitatge plurifamiliar al Tarter

Tarter, Canillo. Andorra
Localització: Tarter, Canillo. Andorra
Programa: Habitatge plurifamiliar
Superfície: 1302 m²
Pressupost: 8.7 M €
Estat: Finalitzat
Equip:

Ginjaume Arquitecturai Paisatge, Arteks Arquitectura

Fotografia: Pol Viladoms

L’edifici Malyón és un edifici amb materials tradicionals de muntanya, actualitzat a les tècniques constructives més innovadores i dissenyat des de l’eficiència energètica, sense caure en les solucions típiques marcades per la materialitat de l’entorn.

Tot i tenir un cos principal massiu de pedra, la planta sota coberta s’ha construït totalment amb fusta, des de l’estructura fins als revestiments interiors.

S’han utilitzat fixacions amb ruptura de pont tèrmic, que suporten la pedra exterior separada de la paret portant a fi d’ubicar-hi l’aïllament, garantint així la continuïtat de l’envolupant tèrmica. Els balcons de fusta de pi làrix, dissenyats per arribar a l’obra d’una sola peça, van penjats directament dels forjats del formigó, deixant l’espai suficient per a passar l’aïllament i així evitar la formació de ponts tèrmics.