Rehabilitació energètica de l’edifici Bassa Vella

Sant Julià de Lòria
Localització: Sant Julià de Lòria
Programa: Rehabilitació energètica
Client: Privat
Superfície: 2.500 m2
Estat: ConstruÏt
Equip:

Lluís Ginjaume (Arquitecte)

El Bassa Vella és un edifici d’habitatges situat a l’avinguda Francesc Cairat de Sant Julià. En el moment de fer el projecte, la façana requeria una intervenció integral de manera que es va aprofitar l’ocasió per tal que, més que una mera operació de manteniment i embelliment, es dugués a terme una rehabilitació energètica, una inversió de futur que millora el confort a l’interior dels habitatges.

El projecte va partir de la reducció de la demanda energètica global de l’edifici gràcies a l’aïllament de l’envolupant. Tot seguit, i en base unes pèrdues energètiques molt menors, es va actuar en els elements actius fent especial incidència en la instal·lació de calefacció i en l’enllumenat de les zones comunes.