Rehabilitació de L’edifici del Solà d’Enclar

Andorra la Vella
Localització: Andorra la Vella
Programa: CREI per a joves tutelats
Client: Govern Andorra
Superfície: 2.381 m²
Pressupost: 2.3 M €
Estat: Finalitzat
Equip:

Altura arquitectes

Aquest projecte està destinat a la residència de joves que requereixen un abordatge socioeducatiu i terapèutic. Es per això que els espais han de respondre amb seguretat, confort i calidesa; pensant tant en l’usuari com el col·lectiu.

Aprofitant la ubicació, orientació i posició del edifici, es va prendre la decisió de aprofitar la coberta i convertir-lo en una sala polivalent. Amb una dualitat estructural, fusta i perfils metàl·lics s’aconsegueix cobrir la llum requerida. El resultat, un espai interior càlid , dirigit al paisatge.