Reforma d’un àtic

Barcelona
Localització: Barcelona
Programa: Habitatge
Client: Privat
Superfície: 120 m2
Pressupost: 120.000€
Estat: Construït
Equip:

Roberto González (Arquitecte) , Lluís Ginjaume (Arquitecte)

Fotografia: Pol Viladoms

L’àtic es troba en la novena planta d’un edifici d’habitatges construït a l’any 1964 del barri de Sant Gervasi. La distribució existent tenia una geometria singular, en tractar-se d’un edifici de planta triangular i en el qual, la façana de l’àtic s’enretira uns 3 metres generant una terrassa perimetral.

En la reforma s’ha alliberat les façanes per ubicar-hi les estances principals. Així les zones de dia s’orienten a les vistes i al Sol i les habitacions s’organitzen principalment a la façana Nord. Les zones humides s’agrupen en l’espai central al voltant dels patis interiors i absorbeixen les irregularitats de la planta.

S’ha realitzat una rehabilitació energètica de la façana substituint l’enrajolat existent per un sistema d’aïllament per l’exterior. També s’han substituït les finestres per unes de més eficients i s’han ampliat les obertures per tal que totes les estances tinguin sortida directa a la terrassa perimetral. D’aquesta manera s’ha reduït la demanda de l’habitatge sense perdre espai en l’interior.