Reforma d’un àtic a Sant Julià de Lòria

Sant Julià de Lòria
Localització: Sant Julià de Lòria
Programa: Habitatge
Client: Privat
Superfície: 100 m2
Estat: ConstruÏt
Equip:

Lluís Ginjaume (Arquitecte)

Fotografia: Óscar Llauradó, Ginjaume Arquitectura i Paisatge

L’habitatge antic disposava d’una distribució rígida i fragmentada que determinava molt clarament quin havia de ser l’ús de cada estança i la manera d’habitar-la. Es proposa una distribució flexible que no només respon a les necessitats actuals del client, sinó que es pot anar adaptant als seus nous requeriments. Així, s’han agrupat les zones d’aigua en un element central, una capsa de fusta, que organitza la resta d’espais de manera fluida al seu voltant. D’aquesta manera també s’aconsegueix alliberar la façana sud d’envans i elements rígids, generant un gran espai que s’obre cap a les vistes exteriors i la terrassa.

A part del disseny de l’interior, el projecte millora l’eficiència energètica de l’habitatge assolint un consum de calefacció pràcticament nul i s’ha construït tenint en compte conceptes de biohabitabilitat per millorar el confort de la persona que hi viurà sense afectacions a la seva salut.

Com a estratègies passives, s’ha reforçat l’aïllament dels tancaments i s’ha millorat la seva estanquitat a l’aire. Totes les finestres s’han substituït per unes de fusta amb triple vidre. A la zona sud s’hi ha col·locat un paviment continu amb molta inèrcia que aconsegueix acumular l’escalfor del dia i retornar-la durant la nit. El nucli central i el terra de les habitacions, situades al nord, s’ha revestit amb fusta d’avet, un material natural que per la seva calidesa i les seves propietats higroscòpiques (control de la humitat) millora el confort de l’usuari.

Com a estratègies energètiques actives, s’ha instal·lat una ventilació mecànica amb recuperació de calor per tal de garantir la qualitat de l’aire interior sense perdre calories en la seva renovació.

Pel que fa a l’ús de materials, s’han prioritzat els naturals, amb una baixa petjada ecològica i amb poca afectació en la salut de les persones com ara l’aïllament de cotó reciclat, els revestiments de fusta d’avet i els tractaments interiors a base d’oli natural i pintures lliures de formaldehids.