Habitatge de baixa demanda energètica a Vila

Encamp
Localització: Encamp
Programa: Habitatge unifamiliar
Client: Privat
Superfície: 350 m2
Estat: Finalitzat

L’edifici es desplega en el paisatge en tres volums que busquen maximitzar la superfície orientada a sud per incrementar la captació solar i reduir l’envolupant orientada a nord.  La disposició d’aquests volums s’obre cap a les vistes i genera un espai central a resguard del fort vent de la zona.

Una premissa de projecte ha estat fer una construcció de baix consum energètic utilitzant materials que minimitzin el consum d’energia en la seva fabricació i posada en obra. Els tancaments s’han realitzat amb un sistema prefabricat en taller d’entramat lleuger de fusta i aïllaments naturals de cotó reciclat i fibres de fusta. S’ha aconseguit reduir les emissions de CO2 i un ambient interior més saludable.