Edifici d’habitatges Llacuna

Carrer Llacuna 10 bis, Andorra la Vella
Localització: Carrer Llacuna 10 bis, Andorra la Vella
Programa: Edifici d'habitatges
Client: Cintet Petit SL.
Superfície: 2.310 m²
Pressupost: 3.18M €
Estat: Finalitzat
Equip:

Arteks Arquitectura

Fotografia: Pol Viladoms

L’edifi d’habitatges de molt baixa demanda energètica es troba en ple centre d’Andorra. Per accedir fins al primer nivell útil des del carrer La Llacuna s’han de salvar prop de 10 metres d’alçada, el que va permetre projectar un vestíbul d’accés de proporcions excepcionals i una escala en triple alçada.

Les estratègies energètiques han estat orientar les obertures dels habitatges per tal de maximitzar els guanys solars i aïllar fortament l’envolupant de l’edifici evitant generar ponts tèrmics i controlant les infiltracions d’air

La geometria de la coberta es va treballar com un casquet de pissarra que recull totes les façanes. Aquestes es van realitzar amb un sistema ventilat de gran format excepte en el sòcol inferior en contacte amb el carrer que es va realitzar amb formigó vist texturitzat amb fusta, per tal de garantir la durabilitat.