Concurs Escola a Lausana

Chavannes-près-Renens, Lausana, Suïssa
Localització: Chavannes-près-Renens, Lausana, Suïssa
Programa: Escola
Estat: Concurs
Equip:

Membrive Architekt (arquitecte local),

Arqbag (assessor ambiental),

Atelier Monolit (imatges)

 

L’edifici de geometria pentagonal s’integra perfectament amb les formes geomètriques dels nous edificis veïns del Campus Salut i el nou creixement residencial amb edificis triangulars. La seva ubicació a l’oest de la parcel·la permet la creació d’un nou espai verd, protegit del soroll i amb vistes panoràmiques al sud. Les terrasses verdes, adaptades a la topografia existent, ofereixen espais recreatius i educatius per als infants, amb una atenció especial a les necessitats ambientals i de biodiversitat. La geometria pentagonal és compacta, energèticament eficient, permet una orientació òptima dels espais i redueix la superfície de les façanes nord. La estructura de bigues i pilars BLC segueix aquesta lògica geomètrica, proporcionant flexibilitat d’ús i adaptabilitat al pas del temps.

En termes de materialitat i sistema constructiu, s’aposta per l’economia circular i l’ús de materials locals i reciclables. La fusta prefabricada en taller és un element clau, proporcionant durabilitat i estètica amigable per als nens. Les hivernacles, en l’atri central com en les cantonades, no només serveixen com a elements eficients en energia, sinó també com a espais educatius i de connexió amb la natura, amb vegetació visible des de tots els nivells de l’edifici. El concepte bioclimàtic és una prioritat i alhora una eina educativa, amb estratègies eficients per a les diferents estacions de l’any, garantint un confort ambiental òptim i reduint la dependència dels sistemes de climatització tradicionals.

El programa s’ha organitzat ubicant les aules i els espais principals a les façanes ben orientades, mentre que les circulacions s’han ubicat estratègicament al voltant de l’atri central, permetent visuals creuades i una connectivitat amb la vegetació.