Cal Gastó

Ransol, Canillo. Andorra
Localització: Ransol, Canillo. Andorra
Programa: Reforma habitatge unifamiliar
Client: Privat
Superfície: 323 m²
Pressupost: 1.05 M €
Estat: En construcció
Equip:

Ginjaume Arquitectura i Paisatge en col·laboració amb Llamazares i Pomés

El projecte consisteix en la rehabilitació d’un dels pocs conjunts arquitectònics tradicionals que queden a Andorra i està format per la casa i les edificacions agrícoles annexes (l’era i el paller).

Per tal de transformar la casa del s.XV en un habitatge d’ús turístic, s’ha adequat el programa a l’estructura muraria original sense alterar el funcionament de les grans parets de pedra portants. De les dos crugies de la casa, a la de llevant s’hi ubiquen les zones de dia i d’ús en comunitat mentre que a la de ponent s’hi reserven els espais per a les habitacions. A la planta baixa, on hi havia el celler, el graner i la cort del bestiar s’hi ha fet un un petit spa i zona d’aigües.

Com a concepte s’ha consolidat l’estructura existent de la casa i s’ha mantingut els acabats i materials originals en els espais de dia per tal de posar en valor els elements patrimonialment més rellevants mentre que a les habitacions, per assolir la calidesa i confort climàtic que es requereix, s’hi ha afegit unes caixes de fusta que recorden les antigues alcoves i permeten el confort tèrmic.