Borda als Cortals d’Encamp

Prat dels Orris, Cortals d’Encamp. Encamp
Localització: Prat dels Orris, Cortals d’Encamp. Encamp
Programa: Habitatge unifamiliar
Estat: ConstruÏt
Equip:

Ginjaume Arquitectura i Paisatge

Fotografia: Lluís Ginjaume

L’estratègia d’integració del projecte en l’entorn parteix de la fragmentació del programa en dos volums per agafar l’escala de les edificacions tradicionals d’alta muntanya. És habitual que les bordes de la zona dels Cortals d’Encamp, on es troba el projecte, estiguin formades per dues edificacions: de vegades són dues bordes agrupades i d’altres la borda i la cabana. Així, es proposen dos volums simples amb coberta a dos aigües que s’encasten al terreny perpendicularment a la pendent.

El programa s’organitza amb una franja de circulacions i banys que s’adossa al terreny mentre les estances principals s’obren cap a les vistes i el sol. En el punt d’intersecció dels dos volums s’hi obre, com una escletxa entre els dos volums, una franja de finestres que emmarca el Salòria i permet il·luminar els espais de circulació situats a la part posterior de l’edifici.

La pell exterior busca una certa opacitat a les façanes laterals per tal focalitzar les visuals dels testers, on s’hi obren les millors visuals. D’aquesta manera s’ha perforat amb petites finestres de caire més aleatori els laterals per prioritzant amb unes grans obertures als testers l’obertura de la sala d’estar i l’habitació principal cap al paisatge. Aquí, el vidre pren la màxima dimensió possible obrint gran part del tester com en els antics gaials que mostren la profunditat dels murs i permeten gaudir de l’entorn privilegiat on es troba la casa.