Ampliació del centre escolar germans Riba d’Ordino

Carrer Fiter i Rossell s/n, Prat de Call, Ordino, Andorra
Localització: Carrer Fiter i Rossell s/n, Prat de Call, Ordino, Andorra
Programa: Ampliació de centre escolar
Client: Comú d’Ordino
Superfície: 3.000 m²
Pressupost: 3.1M €
Estat: Finalitzat
Equip:

Arteks Arquitectura

Fotografia: Eduard Comellas

En l’ampliació de l’escola es planteja un edifici de molt baixa demanda energètica, respectuós amb el medi ambient, de baix cost constructiu, baix manteniment i que pogués produir energies renovables per al seu auto abastiment.

Per assolir aquest objectiu u es va treballar formalment amb geometries compactes per a reduir l’envolupant, es va buscar la millor orientació per aprofitar al màxim els guanys solars, es va aïllar fortament l’envoltant tèrmica evitant els ponts tèrmics i controlant al màxim les infiltracions d’aire. L’estructura de l’edifici es va concebre amb sistemes constructius prefabricats i industrialitzats.

Es va combinar l’estructura pretensada de formigó de grans llums en el cos principal i una estructura de fusta de la coberta del pati. L’envolupant es resol amb un sistema prefabricat d’entramat lleuger de fusta que incorpora aïllament. D’aquesta manera es van reduir dels terminis d’execució, es va poder realitzar un control més exhaustiu en el procés de fabricació en taller i es va minimitzar el consum d’aigua